کلاسیک کاستا قهرمان

نمایش یک نتیجه

شیر روشویی کاستا کلاسیک قهرمان

شیر روشویی کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00480

برنجی نوع کارتریج
22cm ارتفاع
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
شیر تکپایه کاستا کلاسیک قهرمان

شیر تکپایه کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00483

برنجی نوع کارتریج
25cm ارتفاع
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان

شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00482

برنجی نوع کارتریج
25mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
 
شیر آفتابه کاستا کلاسیک قهرمان

شیر آفتابه کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00479

برنجی نوع کارتریج
25mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
شیر دیواری کاستا کلاسیک قهرمان

شیر دیواری کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00488

برنجی نوع کارتریج
بسته به محل نصب ارتفاع
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
سری شیرآلات کلاسیک کاستا قهرمان

نمایش یک نتیجه