آلمانی قهرمان

نمایش یک نتیجه

شیر دوش آلمانی قهرمان

شیر دوش آلمانی قهرمان

کد محصول : 00228

48آلمانی نوع کارتریج
20cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
 
شیر آفتابه آلمانی قهرمان

شیر آفتابه آلمانی قهرمان

کد محصول : 00226

48آلمانی نوع کارتریج
20mm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
 
شیر روشویی آلمانی قهرمان

شیر روشویی آلمانی قهرمان

کد محصول : 00227

48آلمانی نوع کارتریج
22cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

کد محصول : 00229

48آلمانی نوع کارتریج
355mm ارتفاع شیر
230mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان

کد محصول : 00230

48آلمانی نوع کارتریج
بسته به محل نصب ارتفاع
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
سری شیرآلات آلمانی قهرمان

نمایش یک نتیجه