شیر پیسوار قهرمان

نمایش دادن همه 10 نتیجه

   پیسوار فلت قهرمان

   پیسوار فلت قهرمان

   کد محصول : 00570

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن
   پیسوار کلیدی ۳/۸ قهرمان

   پیسوار کلیدی ۳/۸ قهرمان

   کد محصول : 00566

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   شیرآلاتمناسب برای نصب
   شیر شلنگی کلیدی قهرمان

   شیر شلنگی کلیدی قهرمان

   کد محصول : 00571

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن
   شیر لباسشویی قهرمان

   شیر لباسشویی قهرمان

   کد محصول : 00573

   1/2 اینچسایز ورودی
   3/4 اینچسایز خروجی
   کرومپوشش
   90تعداد در کارتن
   شیر شلنگی کله کاستا قهرمان

   شیر شلنگی کله کاستا قهرمان

   کد محصول : 00572

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن
   آفتابه ۲*۲ کوچک قهرمان

   آفتابه ۲*۲ کوچک قهرمان

   کد محصول : 00567

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن
   شیر قو توکاسه قهرمان
   شیر قو دیواری قهرمان
   پیسوار ساچمه ای کوچک قهرمان

   پیسوار ساچمه ای کوچک قهرمان

   کد محصول : 00565

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن
   آفتابه ۲*۲ بزرگ قهرمان

   آفتابه ۲*۲ بزرگ قهرمان

   کد محصول : 00569

   40سدالسایز ورودی
   22cmسایز خروجی
   کرومپوشش
   8تعداد در کارتن

   نمایش دادن همه 10 نتیجه