ظرفشویی شلنگدار قهرمان

نمایش 1–10 از 12 نتیجه

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

کد محصول : 00275

40سدال نوع کارتریج
280mm ارتفاع شیر
235mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00257

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان

کد محصول : 01908

40سدال نوع کارتریج
40cm ارتفاع
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی شاوری زمرد قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری زمرد قهرمان

کد محصول : 01909

40سدال نوع کارتریج
40cm ارتفاع
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی شاوری سبلان قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری سبلان قهرمان

کد محصول : 02100

40سدال نوع کارتریج
50cm ارتفاع
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی شاوری آرمال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری آرمال قهرمان

کد محصول : 00308

40سدال نوع کارتریج
250mm ارتفاع شیر
200mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر دو منظوره کروم آنتیک قهرمان
سردوش زدرا قهرمان

سردوش زدرا قهرمان

کد محصول : 09180

شیر دو منظوره طلایی آنتیک قهرمان
شیر ظرفشویی شاوری الماس قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری الماس قهرمان

کد محصول : 02101

40سدال نوع کارتریج
43cm ارتفاع
کروم پوشش
4 تعداد در کارتن
 

نمایش 1–10 از 12 نتیجه