تتراس قهرمان

نمایش یک نتیجه

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

کد محصول : 00275

40سدال نوع کارتریج
280mm ارتفاع شیر
235mm ارتفاع آبریز
;v,l پوشش
شیر روشویی تتراس قهرمان

شیر روشویی تتراس قهرمان

کد محصول : 00272

40سدال نوع کارتریج
22cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر آفتابه تتراس قهرمان

شیر آفتابه تتراس قهرمان

کد محصول : 00271

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر ظرفشویی دومنظوره تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی دومنظوره تتراس قهرمان

کد محصول : 00276

40سدال نوع کارتریج
300mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر دوش تتراس قهرمان

شیر دوش تتراس قهرمان

کد محصول : 00273

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر ظرفشویی علم ثابت تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی علم ثابت تتراس قهرمان

کد محصول : 00274

40سدال نوع کارتریج
310mm ارتفاع شیر
250mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
سری شیرآلات تتراس قهرمان

نمایش یک نتیجه