لوله و اتصالات پوش فیت

نمایش 1–10 از 206 نتایج

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳) ۷۵cm
لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوش فیت ۳۵ سانتیمتر نیوفلکس
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش (با لوله ۱۲۵ و طول PE) پوش فیت ۹۰ سانتیمتر نیوفلکس
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوش فیت ۲۵ سانتیمتر نیوفلکس

نمایش 1–10 از 206 نتایج