مشکی

توالت فرنگی پارس سرام  مشکی مدل رونیکا
(0)

توالت فرنگی پارس سرام مشکی مدل رونیکا

کد محصول : 17547

720 طول
370 عرض
100 خروجی
210 آکس
     
شیر ظرفشویی شاوری ایتن (مشکی طلایی) شودر
(1)
شیر ظرفشویی موج مشکی قهرمان
(1)
شیر ظرفشویی تیفانی (مشکی طلایی) شودر
(0)
شیر ظرفشویی شاوری موج مشکی قهرمان
(0)
ست شیرآلات تیفاتی مشکی طلایی شودر
(1)
شیر آفتابه تیفانی ( مشکی طلایی) شودر
(0)
شیر دوش تیفانی (مشکی طلایی) شودر
(0)
روشویی تیفانی (مشکی طلایی) شودر
(0)