سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 30 نتایج

سینک ۱۵۸ توکار اخوان

سینک ۱۵۸ توکار اخوان

کد محصول : 02725

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۷ توکار اخوان

سینک ۱۵۷ توکار اخوان

کد محصول : 02728

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۹ توکار اخوان

سینک ۱۳۹ توکار اخوان

کد محصول : 02729

80cm طول
50cm ارتفاع
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۰ توکار اخوان

سینک ۱۳۰ توکار اخوان

کد محصول : 02730

116cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۳ توکار اخوان

سینک ۱۱۳ توکار اخوان

کد محصول : 02732

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۳ توکار اخوان

سینک ۷۳ توکار اخوان

کد محصول : 02734

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۴ توکار اخوان

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰ توکار اخوان

سینک ۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02735

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۴ توکار اخوان

سینک ۴ توکار اخوان

کد محصول : 02738

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 30 نتایج