سینک دو لگنه

نمایش 1–10 از 55 نتایج

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۶۰ توکار اخوان

سینک ۱۶۰ توکار اخوان

کد محصول : 02742

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۱ توکار اخوان

سینک ۱۴۱ توکار اخوان

کد محصول : 02744

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۹ توکار اخوان

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۰ توکار اخوان

سینک ۱۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02746

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

کد محصول : 02745

116cm طول
50cm ارتفاع
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۴ توکار اخوان

سینک ۱۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02748

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۰ توکار اخوان

سینک ۱۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02749

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۲ توکار اخوان

سینک ۷۲ توکار اخوان

کد محصول : 02750

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 55 نتایج