کلکتور پنج لایه

والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۱۶(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
بست کلکتور ۱/۴ ۱  طرح B نیوپایپ
پایه کلکتور نیوپایپ

پایه کلکتور نیوپایپ

کد محصول : 15050

جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ
کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ
کلکتور (B3 (1×۱/۲ نیوپایپ
جعبه کلکتور ۵۰*۸۰ همراه با پایه نیوپایپ (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)
جعبه کلکتور ۵۰*۶۰ همراه با پایه نیوپایپ (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)