شیرآلات پنج لایه

والو خروجی رادیاتوری ۱/۲ نیوپایپ
والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ نیوپایپ
والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۱۶(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
مغزی ۱/۲ ۱ نیوپایپ

مغزی ۱/۲ ۱ نیوپایپ

کد محصول : n10118