الان وقتشه!!

در روزهای پایانی سال با توجه به ترافیک جاده ای امکان عدم پذیرش مرسولات از طرف شرکتهای باربری وجود دارد. لذا در این صورت سفارشات شهرستان لغو و مبلغ واریزی عودت داده می شود. رد کردن