چینی پارس سرام

توالت ایستاده پارس سرام مدل اورینال
(0)

توالت ایستاده پارس سرام مدل اورینال

کد محصول : 16497

32.5cm طول
25cm عرض
47cm ارتفاع
توالت زمینی پارس سرام مشکی مدل تانیا
(0)

توالت زمینی پارس سرام مشکی مدل تانیا

کد محصول : 17544

560 طول
440 عرض
220 ارتفاع
   
توالت فرنگی پارس سرام  مشکی مدل رونیکا
(0)

توالت فرنگی پارس سرام مشکی مدل رونیکا

کد محصول : 17547

720 طول
370 عرض
100 خروجی
210 آکس
     
روشویی پارس سرام مدل گلنار ۳۵
(1)

روشویی پارس سرام مدل گلنار ۳۵

کد محصول : 16084

35.5cm طول
30.5cm عرض
110cm ارتفاع
سر شور مونا پارس سرام
(0)

سر شور مونا پارس سرام

کد محصول : 14063

57cm طول
49cm عرض
160cm ارتفاع
روشویی پارس سرام مدل گوشه سحر
(2)

روشویی پارس سرام مدل گوشه سحر

کد محصول : 14062

400 طول
380 عرض
ارتفاع
توالت فرنگی پارس سرام مدل تونی
(0)

توالت فرنگی پارس سرام مدل تونی

کد محصول : 15830

650 طول
370 عرض
60 خروجی
250   آکس
   
روشویی پارس سرام مدل تانیا ۶۰
(0)

روشویی پارس سرام مدل تانیا ۶۰

کد محصول : 16691

600 طول
400 عرض
170 ارتفاع
روشویی پارس سرام مدل بریستول
(0)

روشویی پارس سرام مدل بریستول

کد محصول : 16090

طول 420 عرض 350 ارتفاع 130
توالت فرنگی پارس سرام مدل توکا
(0)

توالت فرنگی پارس سرام مدل توکا

کد محصول : 15835

680 طول
370 عرض
خروجی
300   آکس