سردوش

نمایش یک نتیجه

سردوش متحرک با ۵۰% صرفه جویی (سفید)
سر دوش ۵ حالته ( راسانی )
سردوش ساده (سفید)

سردوش ساده (سفید)

کد محصول : 00374

سردوش گرده ۱۲ سانت (سفید)
سوپر دوش با قطر ۱۵ سانت (سفید)
سردوش ثابت با فیلتر رسوبگیر (سفید)
سردوش ثابت با ۵۰% صرفه جویی (سفید)
سوپر دوش با قطر ۱۲ سانت (سفید)
سردوش متحرک با فیلتر رسوب گیر (سفید)

نمایش یک نتیجه