فلاش تانک ایران

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکمه ای اهرمی

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکم...

کد محصول : 02497

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
سفید رنگ
دو زمانه تخلیه
 
لیست قیمت محصولات فلاش تانک ایران
فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

کد محصول : 02501

High Resistance BL Polyethylene جنس بدنه
 2 تا 8 لیتر حجم مخزن
دیافراگمی نوع شناور
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل توکار کلاسیک

فلاش تانک ایران مدل توکار کلاسیک

کد محصول : 02500

High Resistance BL Polyethylene جنس بدنه
 2 تا 8 لیتر حجم مخزن
دیافراگمی نوع شناور
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

کد محصول : 02499

 پلاستیک جنس بدنه
 3 تا 6لیتر حجم مخزن
دو زمانه نوع پمپ
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

کد محصول : 02496

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای اهرمی

فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای...

کد محصول : 02495

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

کد محصول : 02490

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه