فلاش تانک ایران

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکمه ای اهرمی

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکم...

کد محصول : 02497

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
سفید رنگ
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای اهرمی

فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای...

کد محصول : 02495

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

کد محصول : 02499

 پلاستیک جنس بدنه
 3 تا 6لیتر حجم مخزن
دو زمانه نوع پمپ
دو زمانه تخلیه
 
لیست قیمت محصولات فلاش تانک ایران
فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

کد محصول : 02501

High Resistance BL Polyethylene جنس بدنه
 2 تا 8 لیتر حجم مخزن
دیافراگمی نوع شناور
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل توکار کلاسیک

فلاش تانک ایران مدل توکار کلاسیک

کد محصول : 02500

High Resistance BL Polyethylene جنس بدنه
 2 تا 8 لیتر حجم مخزن
دیافراگمی نوع شناور
دو زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

کد محصول : 02496

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه
 
فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

کد محصول : 02490

 پلاستیک جنس بدنه
6 لیتر حجم مخزن
دریچه ای نوع پمپ
تک زمانه تخلیه