هود شومینه ای

نمایش 1–10 از 32 نتایج

هود H1 اخوان

هود H1 اخوان

کد محصول : 02530

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H4 اخوان

هود H4 اخوان

کد محصول : 02534

50cm عمق
90cm طول
ندارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H10 اخوان

هود H10 اخوان

کد محصول : 02536

50cm عمق
60cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H11 اخوان

هود H11 اخوان

کد محصول : 02537

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H 11-G اخوان

هود H 11-G اخوان

کد محصول : 02538

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H18 اخوان

هود H18 اخوان

کد محصول : 02539

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H18-G اخوان

هود H18-G اخوان

کد محصول : 02540

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H20 اخوان

هود H20 اخوان

کد محصول : 02541

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H20-G اخوان

هود H20-G اخوان

کد محصول : 02543

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H24 اخوان

هود H24 اخوان

کد محصول : 02544

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
چهار دور نوع موتور

نمایش 1–10 از 32 نتایج