هود شومینه ای

نمایش 1–10 از 54 نتیجه

هود H18 اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H18 اخوان

کد محصول : 02539

شومینه نوع هود
50cm عمق
90cm طول
آلومینیومی چند لایه نوع فیلتر
 
هود H49-TS اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H49-TS اخوان

کد محصول : 02565

زیر کابینتی نوع هود
50cm عمق
90cm طول
آلومینیومی چند لایه نوع فیلتر
 
هود H10 اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H10 اخوان

کد محصول : 02536

شومینه نوع هود
50cm عمق
60cm طول
آلومینیومی چند لایه نوع فیلتر
 
هود H11G اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H11G اخوان

کد محصول : 22532

شومینه نوع هود
50cm عمق
90cm طول
آلومینیومی چند لایه نوع فیلتر
 
هود H52-4S اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H52-4S اخوان

کد محصول : 02566

شومینه نوع هود
50cm عمق
90cm طول
چهاردور مجهز به ترموگارد نوع موتور
 
هود H49 اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H49 اخوان

کد محصول : 02564

شومینه نوع هود
50cm عمق
90cm طول
معمولی نوع موتور
 
هود H28-4S اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H28-4S اخوان

کد محصول : 02556

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
چهار دور نوع موتور
هود H27-4S اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H27-4S اخوان

کد محصول : 02554

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
چهار دور نوع موتور
هود H27 اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H27 اخوان

کد محصول : 02542

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
چهار دور نوع موتور
هود H 11-G اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H 11-G اخوان

کد محصول : 02538

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور

نمایش 1–10 از 54 نتیجه