سینک توکار

نمایش 1–10 از 179 نتیجه

سینک ۱۶۱ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶sp توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

کد محصول : 02745

116cm طول
50cm ارتفاع
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۹ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴ توکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۳۸۶ توکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۳۸۶ توکار اخوان

کد محصول : 23167

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۵۰۰S توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۵۰۰S توکار اخوان

کد محصول : 23070

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۳۴ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۳۴ توکار اخوان

کد محصول : 02855

75.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 179 نتیجه