چینی بهداشتی

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

645 طول
370 عرض
715 ارتفاع
220 آکس
 
روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

کد محصول : 02196

60cm طول
35cm عرض
دیواری/متوسط نوع کابینت
 
روشویی نیم پایه سرخود چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
روشویی کابینتی ۵۰ پارسین

روشویی کابینتی ۵۰ پارسین

کد محصول : 02199

50cm طول
40cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت
 
روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

کد محصول : 02200

45cm طول
36cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

کد محصول : 00685

625 طول
375 عرض
668 ارتفاع
120 آکس
   
روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت

روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت

کد محصول : 04379

620 طول
430 عرض
360 ارتفاع
 
روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

کد محصول : 00645

86.5cm ارتفاع
38.5cm طول
51cm عرض
تعداد پانچ
روشوئی گلسار مدل آیسان

روشوئی گلسار مدل آیسان

کد محصول : 04375

390 طول
495 عرض
835 ارتفاع