چینی بهداشتی

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

645 طول
370 عرض
715 ارتفاع
220 آکس
 
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

کد محصول : 02196

60cm طول
35cm عرض
دیواری/متوسط نوع کابینت
 
روشویی چینی کرد ورونیکا ۵۶

روشویی چینی کرد ورونیکا ۵۶

کد محصول : 00697

91cm ارتفاع
41cm عمق
57cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

کد محصول : 00652

84cm ارتفاع
40cm عمق
45.8cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی نیم پایه سرخود چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت

روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت

کد محصول : 04379

620 طول
430 عرض
360 ارتفاع
 
روشویی کابینتی ۵۰ پارسین

روشویی کابینتی ۵۰ پارسین

کد محصول : 02199

50cm طول
40cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

کد محصول : 00685

625 طول
375 عرض
668 ارتفاع
120 آکس
   
روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

کد محصول : 02200

45cm طول
36cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت