چینی بهداشتی

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا تخت

توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا تخت

کد محصول : 00604

540 طول
445 عرض
235 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا نیم گود

توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا ن...

کد محصول : 00606

540 طول
440 عرض
270 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا طبی آبریز بسته

توالت زمینی چینی کرد مدل اریکا ط...

کد محصول : 00607

580 طول
485 عرض
270 ارتفاع
روشویی چینی کرد مدل آزالیا ۶۰

روشویی چینی کرد مدل آزالیا ۶۰

کد محصول : 00605

89cm ارتفاع
50.5cm طول
62cm عرض
3 تعداد پانچ
توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ تخت

توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ تخت

کد محصول : 00610

540 طول
430 عرض
215 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ نیم گود

توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ ن...

کد محصول : 00611

545 طول
435 عرض
225 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ طبی تخت

توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ ط...

کد محصول : 00612

540 طول
435 عرض
235 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ آبریز بسته

توالت زمینی چینی کرد مدل تولیپ آ...

کد محصول : 00613

575 طول
470 عرض
235 ارتفاع
توالت زمینی چینی کرد مدل تخت آزالیا

توالت زمینی چینی کرد مدل تخت آزالیا

کد محصول : 00615

510 طول
410 عرض
200 ارتفاع