اخوان

هود H1 اخوان

هود H1 اخوان

کد محصول : 02530

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H4 اخوان

هود H4 اخوان

کد محصول : 02534

50cm عمق
90cm طول
ندارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H10 اخوان

هود H10 اخوان

کد محصول : 02536

50cm عمق
60cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H11 اخوان

هود H11 اخوان

کد محصول : 02537

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H 11-G اخوان

هود H 11-G اخوان

کد محصول : 02538

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H18 اخوان

هود H18 اخوان

کد محصول : 02539

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H18-G اخوان

هود H18-G اخوان

کد محصول : 02540

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H20 اخوان

هود H20 اخوان

کد محصول : 02541

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H20-G اخوان

هود H20-G اخوان

کد محصول : 02543

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H24 اخوان

هود H24 اخوان

کد محصول : 02544

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
چهار دور نوع موتور

در روزهای پایانی سال با توجه به ترافیک جاده ای امکان عدم پذیرش مرسولات از طرف شرکتهای باربری وجود دارد. لذا در این صورت سفارشات شهرستان لغو و مبلغ واریزی عودت داده می شود. رد کردن