اخوان

فر F19 اخوان
12345 (0)
Loading...

فر F19 اخوان

کد محصول : 02683

60 طول
60 ارتفاع
55 عمق
ندارد گریل
سینک ۱۲۴ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۶۱ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶sp توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

کد محصول : 02745

116cm طول
50cm ارتفاع
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
فر F25 اخوان
12345 (0)
Loading...

فر F25 اخوان

کد محصول : 02685

60 طول
60 ارتفاع
55 عمق
برقی گریل
گاز GI15 اخوان
12345 (0)
Loading...

گاز GI15 اخوان

کد محصول : 02928

58 طول
50 عرض
ندارد Vok
ندارد قابل نصب روی کابینت عرض 50
سینک ۱۵۹ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
هود H16 اخوان
12345 (0)
Loading...

هود H16 اخوان

کد محصول : 02567

زیر کابینتی نوع هود
50cm عمق
90cm طول
آلومینیومی چند لایه نوع فیلتر