اخوان

فر F19 اخوان

فر F19 اخوان

کد محصول : 02683

60 طول
60 ارتفاع
55 عمق
ندارد گریل
سینک ۱۶۱ توکار اخوان

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
فر F25 اخوان

فر F25 اخوان

کد محصول : 02685

60 طول
60 ارتفاع
55 عمق
برقی گریل
گاز GI15 اخوان

گاز GI15 اخوان

کد محصول : 02928

58 طول
50 عرض
ندارد Vok
ندارد قابل نصب روی کابینت عرض 50
فر F26 اخوان

فر F26 اخوان

کد محصول : 02688

60 طول
60 ارتفاع
55 عمق
برقی گریل
سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

کد محصول : 02878

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
اجاق گاز فردار M11-EDTR اخوان

اجاق گاز فردار M11-EDTR اخوان

کد محصول : 06231

90cm طول
60cm عرض
90cm قطر
دیجیتالی و قابل برنامه ریزی نوع تایمر فر
 
90cm طول
60cm عرض
90cm قطر
دیجیتالی و قابل برنامه ریزی نوع تایمر فر
 
اجاق گاز فردار M2-EDTS اخوان

اجاق گاز فردار M2-EDTS اخوان

کد محصول : 06226

90cm طول
60cm عرض
90cm قطر
دیجیتالی و قابل برنامه ریزی نوع تایمر فر