سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 30 نتایج

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02867

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

کد محصول : 02866

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۸ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۴۸ توکار اخوان

کد محصول : 02845

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۵۰ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۵۰ توکار اخوان

کد محصول : 02840

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۴ روکار اخوان

سینک ۱۳۴ روکار اخوان

کد محصول : 02815

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۶ روکار اخوان

سینک ۱۲۶ روکار اخوان

کد محصول : 02810

80cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۴ روکار اخوان

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۵ روکار اخوان

سینک ۱۲۵ روکار اخوان

کد محصول : 02806

100cm طول
60cm عرض
  نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 30 نتایج