سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 28 نتیجه

سینک ۱۲۴ روکار اخوان
(1)

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان
(0)

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۳ روکار اخوان
(1)

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۷ روکار اخوان
(1)

سینک ۲۷ روکار اخوان

کد محصول : 02780

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۳ توکار اخوان
(2)

سینک ۷۳ توکار اخوان

کد محصول : 02734

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۷ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۵۷ توکار اخوان

کد محصول : 02728

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان
(0)

سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02867

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان
(0)

سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

کد محصول : 02866

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 28 نتیجه