سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 30 نتیجه

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲ توکار اخوان

سینک ۲ توکار اخوان

کد محصول : 02739

62cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴ توکار اخوان

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۳ توکار اخوان

سینک ۷۳ توکار اخوان

کد محصول : 02734

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۷ توکار اخوان

سینک ۱۵۷ توکار اخوان

کد محصول : 02728

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۴ روکار اخوان

سینک ۱۳۴ روکار اخوان

کد محصول : 02815

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۶ روکار اخوان

سینک ۱۲۶ روکار اخوان

کد محصول : 02810

80cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۴ روکار اخوان

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۵ روکار اخوان

سینک ۱۲۵ روکار اخوان

کد محصول : 02806

100cm طول
60cm عرض
  نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 30 نتیجه