سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 28 نتیجه

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۴ روکار اخوان

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۳ روکار اخوان

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۷ روکار اخوان

سینک ۲۷ روکار اخوان

کد محصول : 02780

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴ توکار اخوان

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۳ توکار اخوان

سینک ۷۳ توکار اخوان

کد محصول : 02734

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۷ توکار اخوان

سینک ۱۵۷ توکار اخوان

کد محصول : 02728

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02867

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

کد محصول : 02866

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 28 نتیجه