سینک تک لگنه

نمایش 1–10 از 30 نتیجه

سینک ۱۴ توکار اخوان

سینک ۱۴ توکار اخوان

کد محصول : 02736

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۳ توکار اخوان

سینک ۷۳ توکار اخوان

کد محصول : 02734

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۷ توکار اخوان

سینک ۱۵۷ توکار اخوان

کد محصول : 02728

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۴ روکار اخوان

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۳ روکار اخوان

سینک ۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02778

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۲ توکار اخوان

سینک ۲ توکار اخوان

کد محصول : 02739

62cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۴ توکار اخوان

سینک ۴ توکار اخوان

کد محصول : 02738

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۰ توکار اخوان

سینک ۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02735

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۳ توکار اخوان

سینک ۱۱۳ توکار اخوان

کد محصول : 02732

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 30 نتیجه