هود زیر کابینتی

نمایش دادن همه 6 نتیجه

   هود H16 اخوان

   هود H16 اخوان

   کد محصول : 02567

   50cmعمق
   90cmطول
   داردفیلتر آلومینیومی چند لایه
   معمولینوع موتور
   هود H64-TB اخوان

   هود H64-TB اخوان

   کد محصول : 02601

   30cmعمق
   70cmطول
   داردفیلتر آلومینیومی چند لایه
   توربو چهار دورنوع موتور
    
   هود H64-TC اخوان

   هود H64-TC اخوان

   کد محصول : 02594

   30cmعمق
   70cmطول
   داردفیلتر آلومینیومی چند لایه
   توربو چهار دورنوع موتور
    
   هود H64-TS اخوان

   هود H64-TS اخوان

   کد محصول : 02580

   50cmعمق
   90cmطول
   داردفیلتر آلومینیومی چند لایه
   توربو چهار دورنوع موتور
   هود H16-60 اخوان

   هود H16-60 اخوان

   کد محصول : 02569

   50cmعمق
   60cmطول
   داردفیلتر آلومینیومی چند لایه
   معمولینوع موتور
   هود دو موتوره ۴۰۰۰ کن

   نمایش دادن همه 6 نتیجه