روشویی با پایه

نمایش 1–10 از 28 نتایج

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل آزالیا ۶۰

روشویی چینی کرد مدل آزالیا ۶۰

کد محصول : 00605

89cm ارتفاع
50.5cm طول
62cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل اشال ۶۵

روشویی چینی کرد مدل اشال ۶۵

کد محصول : 00609

88.5cm ارتفاع
51.2cm طول
64.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل بورونیا ۵۸

روشویی چینی کرد مدل بورونیا ۵۸

کد محصول : 00619

86.5cm ارتفاع
46cm طول
58cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دافنه ۶۰

روشویی چینی کرد مدل دافنه ۶۰

کد محصول : 00628

88.5cm ارتفاع
48cm طول
62cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دافنه ۵۶

روشویی چینی کرد مدل دافنه ۵۶

کد محصول : 00641

83cm ارتفاع
40.5cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دیسی ۳۸

روشویی چینی کرد مدل دیسی ۳۸

کد محصول : 00642

84.5cm ارتفاع
30.5cm طول
38.5cm عرض
1 تعداد پانچ
 
روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

کد محصول : 00645

86.5cm ارتفاع
38.5cm طول
51cm عرض
تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۶۲

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۶۲

کد محصول : 00646

84.5cm ارتفاع
53cm طول
63cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

کد محصول : 00647

84cm ارتفاع
48.3cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ

نمایش 1–10 از 28 نتایج