روشویی با پایه

نمایش 1–10 از 28 نتایج

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

کد محصول : 00652

84cm ارتفاع
40cm عمق
45.8cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل مونیکا ۵۰

روشویی چینی کرد مدل مونیکا ۵۰

کد محصول : 00695

86.5cm ارتفاع
42.5cm طول
50.5cm عرض
تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

کد محصول : 00647

84cm ارتفاع
48.3cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشوئی گلسار مدل پارمیس ۶۰
روشوئی گلسار مدل آرین ۴۵
روشوئی گلسار مدل آیسان
روشوئی گلسار مدل نیلوفر ۵۰
روشویی چینی کرد مدل رگال ۵۵

روشویی چینی کرد مدل رگال ۵۵

کد محصول : 00701

84.5cm ارتفاع
42.5cm عمق
57cm عرض
3 تعداد پانچ

نمایش 1–10 از 28 نتایج