شیر ظرفشویی

نمایش 1–10 از 106 نتایج

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00215

40سدال نوع کارتریج
275mm ارتفاع شیر
240mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی ...

کد محصول : 00213

40سدال نوع کارتریج
ارتفاع شیر
ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان

شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00225

40 سدال نوع کارتریج
290mm ارتفاع شیر
255mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

کد محصول : 00229

48آلمانی نوع کارتریج
355mm ارتفاع شیر
230mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان

کد محصول : 00230

48آلمانی نوع کارتریج
بسته به محل نصب ارتفاع
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی علم گرد فلت قهرمان

شیر ظرفشویی علم گرد فلت قهرمان

کد محصول : 00237

40سدال نوع کارتریج
310mm ارتفاع شیر
250mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی صدف قهرمان

شیر ظرفشویی صدف قهرمان

کد محصول : 00250

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
280mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی علم گرد فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی علم گرد فلت رویال قه...

کد محصول : 00255

40سدال نوع کارتریج
310mm ارتفاع شیر
250mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی علم تخت فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی علم تخت فلت رویال قه...

کد محصول : 00256

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
280mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00257

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 

نمایش 1–10 از 106 نتایج