شیر ظرفشویی

نمایش 1–10 از 214 نتیجه

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان
(6)

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00215

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 23cm
 • سایز کارتریج 40
شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان
(2)

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

کد محصول : 00275

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 27/5cm
 • سایز کارتریج 40
 
شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان
(2)

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00257

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 27cm
 • سایز کارتریج 35
شیر ظرفشویی تنسو رویال قهرمان
(2)

شیر ظرفشویی تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00269

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 24/5cm
 • سایز کارتریج 40
شیر روشویی علم دار اسپانیایی قهرمان
(0)

شیر روشویی علم دار اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00213

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 
 • سایز کارتریج 40
 
شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان
(10)

شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان

کد محصول : 01908

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 22/5cm
 • سایز کارتریج 
شیر ظرفشویی آبشار رویال قهرمان
(0)

شیر ظرفشویی آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00263

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 
 • سایز کارتریج 35
   
شیر ظرفشویی بهادر قهرمان
(1)

شیر ظرفشویی بهادر قهرمان

کد محصول : 07777

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 26cm
 • سایز کارتریج 35
شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان
(2)

شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00225

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 25cm
 • سایز کارتریج 40
شیر ظرفشویی شاوری زمرد قهرمان
(1)

شیر ظرفشویی شاوری زمرد قهرمان

کد محصول : 01909

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع آبریز 20cm
 • سایز کارتریج 40میله ای

نمایش 1–10 از 214 نتیجه