شیر ظرفشویی

نمایش 1–10 از 107 نتایج

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00215

40سدال نوع کارتریج
275mm ارتفاع شیر
240mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

کد محصول : 00275

40سدال نوع کارتریج
280mm ارتفاع شیر
235mm ارتفاع آبریز
;v,l پوشش
شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00257

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی تنسو رویال قهرمان

شیر ظرفشویی تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00269

35سدال نوع کارتریج
285mm ارتفاع شیر
250mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی آبشار رویال قهرمان

شیر ظرفشویی آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00263

35سدال نوع کارتریج
210mm ارتفاع شیر
255mm ارتفاع آبریز
8 پوشش
شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

کد محصول : 00229

48آلمانی نوع کارتریج
355mm ارتفاع شیر
230mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی ...

کد محصول : 00213

40سدال نوع کارتریج
ارتفاع شیر
ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی دومنظوره تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی دومنظوره تتراس قهرمان

کد محصول : 00276

40سدال نوع کارتریج
300mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی علم گرد فلت قهرمان

شیر ظرفشویی علم گرد فلت قهرمان

کد محصول : 00237

40سدال نوع کارتریج
310mm ارتفاع شیر
250mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان

شیر ظرفشویی ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00225

40 سدال نوع کارتریج
290mm ارتفاع شیر
255mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 

نمایش 1–10 از 107 نتایج