سینک روکار

نمایش 1–10 از 67 نتیجه

سینک ۱۲۴ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۸ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۴۸ روکار اخوان

کد محصول : 02771

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۴ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۳۴ روکار اخوان

کد محصول : 22965

120cm طول
60cm عرض
عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۶ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۲۶ روکار اخوان

کد محصول : 02810

80cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۳ روکار اخوان
12345 (4)
Loading...

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۷ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک ۲۷ روکار اخوان

کد محصول : 02780

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۱ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک ۱۲۱ روکار اخوان

کد محصول : 02766

120cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۲۰ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۲۰ روکار اخوان

کد محصول : 02880

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

کد محصول : 02878

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 67 نتیجه