شیر روشویی چشمی

نمایش 1–10 از 22 نتیجه

   جا مایع چشمی ۷۰۰cc کد ۱۰۳ پاندا
   شیر روشویی چشمی قهرمان
   جا مایع چشمی ۵۰۰cc کد ۱۰۱ پاندا
   شیر روشویی چشمی بلندا HD110
   شیر روشویی چشمی بلندا

   شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

   کد محصول : 01402

   18 تا 22 سانتیمتردامنه سنسور
   12 لیتر در دقیقهآب دهی
   0.5 تا 4 ثانیهمدت زمان جریان آب
   باتری شیر چشمی قهرمان (اصلی)
   شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سفید KWC

   شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سف...

   کد محصول : 01444

   18 تا 22 سانتیمتردامنه سنسور
   12 لیتر در دقیقهآب دهی
   0.5 تا 4 ثانیهمدت زمان جریان آب

   شیر روشویی الکترونیک آوا لایت KWC

   کد محصول : 01442

   18 تا 22 سانتیمتردامنه سنسور
   12 لیتر در دقیقهآب دهی
   0.5 تا 4 ثانیهمدت زمان جریان آب
   شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

   شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

   کد محصول : 01441

   18 تا 22 سانتیمتردامنه سنسور
   12 لیتر در دقیقهآب دهی
   0.5 تا 4 ثانیهمدت زمان جریان آب

   نمایش 1–10 از 22 نتیجه