شیر روشویی چشمی

نمایش 1–10 از 22 نتیجه

جا مایع چشمی ۷۰۰cc کد ۱۰۳ پاندا
جا مایع چشمی ۵۰۰cc کد ۱۰۱ پاندا
شیر روشویی چشمی قهرمان
شیر روشویی چشمی بلندا HD110
شیر روشویی چشمی بلندا

شیر روشویی چشمی بلندا

کد محصول : 08771

شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

کد محصول : 01402

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
باتری شیر چشمی قهرمان (اصلی)
شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سفید KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سف...

کد محصول : 01444

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت KWC

کد محصول : 01442

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

کد محصول : 01441

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

نمایش 1–10 از 22 نتیجه