شیر روشویی چشمی

نمایش 1–10 از 20 نتیجه

شیر روشویی چشمی قهرمان
شیر روشویی چشمی بلندا HD110
شیر روشویی چشمی بلندا

شیر روشویی چشمی بلندا

کد محصول : 08771

شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

کد محصول : 01402

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
باتری شیر چشمی قهرمان (اصلی)
شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سفید KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سف...

کد محصول : 01444

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت KWC

کد محصول : 01442

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

کد محصول : 01441

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک هارمونیا KWC

شیر روشویی الکترونیک هارمونیا KWC

کد محصول : 01440

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی دومو الکترونیک لایت KWC

کد محصول : 01439

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

نمایش 1–10 از 20 نتیجه