شیر ظرفشویی شلنگدار

نمایش 1–10 از 17 نتایج

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00257

40سدال نوع کارتریج
305mm ارتفاع شیر
270mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری تتراس قهرمان

کد محصول : 00275

40سدال نوع کارتریج
280mm ارتفاع شیر
235mm ارتفاع آبریز
;v,l پوشش
شیر ظرفشویی شاوری آرمال قهرمان

شیر ظرفشویی شاوری آرمال قهرمان

کد محصول : 00308

40سدال نوع کارتریج
250mm ارتفاع شیر
200mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
 
ظرفشویی شاوری فلت رویال طلایی قهرمان

ظرفشویی شاوری فلت رویال طلایی قه...

کد محصول : 00342

40سدال نوع کارتریج
40cm ارتفاع
طلایی پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر ظرفشویی شاوری دومو کروم kwc
شیر ظرفشویی شاوری ریتا کروم kwc
شیر ظرفشویی شاوری مارلینو کروم kwc
شیر ظرفشویی شاوری اکسمارت کروم kwc

نمایش 1–10 از 17 نتایج