محک

  پمپ تخلیه فلاش تانک ۸۲۰ محک
  سیفون روشویی / ظرفشویی یک لگنه محک (با پیچ بلند)
  کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

  کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

  کد محصول : 00286

  100*100 ابعاد میلیمتر
  بدون سیفوننوع
  سایز خروجی
  سفیدرنگ
   
  کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

  کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

  کد محصول : 00278

  10×10 ابعاد cm
  سیفون دارنوع
  1/2 1 اینچسایز خروجی
  سفیدرنگ
   
  فلاش تانک محک مدل ۸۵۰bl دکمه ای طنابی

  فلاش تانک محک مدل ۸۵۰bl دکمه ای ...

  کد محصول : 04075

   پلاستیکجنس بدنه
  5.5 لیترحجم مخزن
  مستقیمنوع پمپ
  تک زمانهتخلیه
   
  شناور آسانسوری ۸۱۱ محک
  پمپ تخلیه فلاش تانک ۸۱۵ محک
  فلاش تانک محک مدل ۸۲۰ طنابی

  فلاش تانک محک مدل ۸۲۰ طنابی

  کد محصول : 00240

   پلاستیکجنس بدنه
   7 تا 12 لیترحجم مخزن
  دیافراگمینوع پمپ
  تک زمانهتخلیه
   
  کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

  کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

  کد محصول : 00320

  15×15 ابعاد cm
  سیفون دارنوع
  2 اینچسایز خروجی
  سفیدرنگ
   
  فلاش تانک محک مدل ۸۱۵bl دکمه ای و طنابی

  فلاش تانک محک مدل ۸۱۵bl دکمه ای ...

  کد محصول : 00262

   پلاستیکجنس بدنه
   5 تا 7 لیترحجم مخزن
  مستقیمنوع پمپ
  تک زمانهتخلیه