چینی کرد

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

645 طول
370 عرض
715 ارتفاع
220 آکس
 

بست نیم پایه

کد محصول : 02427

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاسمین ۶۲

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاس...

کد محصول : 00998

46cm ارتفاع
53cm عمق
63cm عرض
تعداد پانچ
 
توالت فرنگی چینی کرد بورونیا

توالت فرنگی چینی کرد بورونیا

کد محصول : 00682

662 طول
360 عرض
680 ارتفاع
290 آکس
 
روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

کد محصول : 00652

84cm ارتفاع
40cm عمق
45.8cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
سنگ روشویی روکابینتی چینی کرد مدل کارلا ۶۱

سنگ روشویی روکابینتی چینی کرد مد...

کد محصول : 01115

62.5cm طول
43cm عرض
61 سایز
1 تعداد پانچ
   
سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل تینو ۶۱

سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل ...

کد محصول : 01051

61.5cm طول
41cm عرض
61 سایز
1 تعداد پانچ
 
سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل اریکا ۴۶

سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل ...

کد محصول : 01045

46.5cm طول
46.5cm عرض
46 سایز
1 تعداد پانچ