چینی کرد

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

645 طول
370 عرض
715 ارتفاع
220 آکس
 
روشویی نیم پایه سرخود چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

کد محصول : 00685

625 طول
375 عرض
668 ارتفاع
120 آکس
   
روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

کد محصول : 00645

86.5cm ارتفاع
38.5cm طول
51cm عرض
تعداد پانچ

بست نیم پایه

کد محصول : 02427

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاسمین ۶۲

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاس...

کد محصول : 00998

46cm ارتفاع
53cm عمق
63cm عرض
تعداد پانچ
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا

توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا

کد محصول : 00683

685 طول
400 عرض
695 ارتفاع
220 آکس
   
توالت فرنگی چینی کرد بورونیا

توالت فرنگی چینی کرد بورونیا

کد محصول : 00682

662 طول
360 عرض
680 ارتفاع
290 آکس
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

کد محصول : 00655

670 طول
385 عرض
715 ارتفاع
230 آکس