چینی کرد

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس
(3)

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

645 طول
370 عرض
9.5 خروجی
220 آکس
   
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا
(1)

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

کد محصول : 00685

625 طول
375 عرض
100 خروجی
120 آکس
   
توالت زمینی چینی کرد مدل لاندیس طبی آبریز بسته
(3)

توالت زمینی چینی کرد مدل لاندیس طبی آبریز بسته

کد محصول : 00650

580 طول
485 عرض
245 ارتفاع
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه
(4)

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

کد محصول : 00655

670 طول
385 عرض
70 خروجی
230 آکس
   
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
(1)

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳

کد محصول : 04958

525 طول
455 عرض
405 ارتفاع
روشویی نیم پایه چینی کرد فلوریا
(0)

روشویی نیم پایه چینی کرد فلوریا

کد محصول : 16485

520 طول
460 عرض
750 ارتفاع
 
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷
(1)

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا
(1)

توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا

کد محصول : 00683

685 طول
400 عرض
100 خروجی
220 آکس
   
توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا
(2)

توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا

کد محصول : 00689

655 طول
360 عرض
100 خروجی
200 آکس
   
توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا
(3)

توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا

کد محصول : 03975

740 طول
390 عرض
100 خروجی
220 آکس