روشویی چینی کرد

نمایش 1–10 از 55 نتیجه

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
(1)

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳

کد محصول : 04958

525 طول
455 عرض
405 ارتفاع
روشویی نیم پایه چینی کرد فلوریا
(0)

روشویی نیم پایه چینی کرد فلوریا

کد محصول : 16485

520 طول
460 عرض
750 ارتفاع
 
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷
(1)

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵
(1)

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

کد محصول : 00652

84cm ارتفاع
40cm عمق
45.8cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل لاندیس ۴۵
(0)

روشویی چینی کرد مدل لاندیس ۴۵

کد محصول : 00690

82cm ارتفاع
45cm طول
35.8cm عرض
تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴
(1)

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

کد محصول : 00647

84cm ارتفاع
48.3cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد ورونیکا ۵۶
(0)

روشویی چینی کرد ورونیکا ۵۶

کد محصول : 00697

91cm ارتفاع
41cm عمق
57cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵
(0)

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی نیم پایه چینی کرد ورونیا
(1)

روشویی نیم پایه چینی کرد ورونیا

کد محصول : 16490

470 طول
500 عرض
710 ارتفاع
 
روشویی چینی کرد مدل دافنه ۶۰
(1)

روشویی چینی کرد مدل دافنه ۶۰

کد محصول : 00628

88.5cm ارتفاع
48cm طول
62cm عرض
3 تعداد پانچ

نمایش 1–10 از 55 نتیجه