استیل البرز

  سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز

  سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز

  کد محصول : 04419

  طول120cm
  عرض60cm
  عمق13.5cm
  لوازم جانبیدارد
  هود SA-413 استیل البرز

  هود SA-413 استیل البرز

  کد محصول : 04372

  50cmعمق
  85cmطول
  400-800قدرت مکش
  یکتعداد موتور
     
  سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

  سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

  کد محصول : 04420

  طول120cm
  عرض52cm
  عمق17cm
  لوازم جانبیدارد
   
  سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

  سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

  کد محصول : 04418

  طول116cm
  عرض51cm
  عمق13.5cm
  لوازم جانبیدارد
  گاز IG232 ایزاتک استیل البرز

  گاز IG232 ایزاتک استیل البرز

  کد محصول : 04365

  طول35cm
  عرض52cm
  Vokدوال (پلوپز دوحالته) دارد
  گاز IS351 ایزاتک استیل البرز

  گاز IS351 ایزاتک استیل البرز

  کد محصول : 04346

  طول52cm
  عرض52cm
  Vokدوال (پلوپز دوحالته) دارد
  هود SA-115 استیل البرز

  هود SA-115 استیل البرز

  کد محصول : 04539

  عمق48cm
  ارتفاع60-70cm
  عرض89.7cm
  دور موتور (rpm)5
  هود SA-405 استیل البرز

  هود SA-405 استیل البرز

  کد محصول : 04536

  عمق43cm
  ارتفاع80cm
  عرض89.7cm
  دور موتور (rpm)8
  هود SA-118 استیل البرز

  هود SA-118 استیل البرز

  کد محصول : 04532

  عمق48cm
  ارتفاع60-70cm
  عرض89.7cm
  دور موتور(rpm)3
  سینک ۶۱۸ روکار استیل البرز

  سینک ۶۱۸ روکار استیل البرز

  کد محصول : 04415

  طول80cm
  عرض60cm
  عمق17.5cm
  لوازم جانبیدارد