استیل البرز

سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز
(0)

سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز

کد محصول : 04419

طول 120cm
عرض 60cm
عمق 13.5cm
لوازم جانبی دارد
هود SA-413 استیل البرز
(0)

هود SA-413 استیل البرز

کد محصول : 04372

50cm عمق
85cm طول
400-800 قدرت مکش
یک تعداد موتور
   
سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز
(0)

سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

کد محصول : 04420

طول 120cm
عرض 52cm
عمق 17cm
لوازم جانبی دارد
 
سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز
(0)

سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

کد محصول : 04418

طول 116cm
عرض 51cm
عمق 13.5cm
لوازم جانبی دارد
گاز IG232 ایزاتک استیل البرز
(2)

گاز IG232 ایزاتک استیل البرز

کد محصول : 04365

طول 35cm
عرض 52cm
Vok دوال (پلوپز دوحالته) دارد
گاز IS351 ایزاتک استیل البرز
(1)

گاز IS351 ایزاتک استیل البرز

کد محصول : 04346

طول 52cm
عرض 52cm
Vok دوال (پلوپز دوحالته) دارد
لیست قیمت محصولات استیل البرز
(0)
هود SA-115 استیل البرز
(0)

هود SA-115 استیل البرز

کد محصول : 04539

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 5
هود SA-405 استیل البرز
(0)

هود SA-405 استیل البرز

کد محصول : 04536

عمق 43cm
ارتفاع 80cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 8
هود SA-118 استیل البرز
(0)

هود SA-118 استیل البرز

کد محصول : 04532

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور(rpm) 3