لوله و اتصالات پلی پروپیلن

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین
12345 (4)
Loading...

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

لوله ۲۰ آذین (هر متر لوله)
12345 (5)
Loading...
بست لوله ۲۰mm آذین
12345 (2)
Loading...

بست لوله ۲۰mm آذین

کد محصول : 50940

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین
12345 (1)
Loading...

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

لوله ۲۵ آذین (هر متر لوله)
12345 (3)
Loading...
بوشن ۲۰ آذین
12345 (1)
Loading...

بوشن ۲۰ آذین

کد محصول : 11008

در پوش رزوه دار (۳/۴)۲۵mm آذین
12345 (1)
Loading...
سه راه ۲۰ آذین
12345 (2)
Loading...

سه راه ۲۰ آذین

کد محصول : 13108

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین
12345 (1)
Loading...

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12112

بوشن ۲۵ آذین
12345 (2)
Loading...

بوشن ۲۵ آذین

کد محصول : 11010