چینی گلسار

روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

کد محصول : 02196

60cm طول
35cm عرض
دیواری/متوسط نوع کابینت
 
روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

کد محصول : 02200

45cm طول
36cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت
 
توالت فرنگی گلسار مدل پارمیس
توالت فرنگی گلسار مدل لوسیا
توالت فرنگی گلسار مدل مارانتا
توالت فرنگی گلسار مدل پارمیس پلاس
توالت فرنگی گلسار مدل آستر
توالت فرنگی گلسار مدل هلیا ۶۰ یک تکه
روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت
روشوئی گلسار مدل آرین ۴۵