چینی گلسار

روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

روشویی کابینتی تولیپ ۴۵ گلسار

کد محصول : 02200

45cm طول
36cm عرض
زمینی/کوچک نوع کابینت
 
روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

روشویی کابینتی آسپن ۶۰ گلسار

کد محصول : 02196

60cm طول
35cm عرض
دیواری/متوسط نوع کابینت
 
روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت
توالت زمینی گلسار مدل مارانتا بدون ریم
توالت زمینی گلسار مدل پارمیس بزرگ
توالت زمینی گلسار مدل پارمیس آبریز بسته
توالت زمینی گلسار مدل آکوا آبریز بسته
توالت زمینی گلسار مدل گلایل آبریز بسته
روشوئی گلسار مدل پارمیس ۶۰
روشوئی گلسار مدل آرین ۴۵