چینی کسری

روشویی چینی کسری مدل سبلان ۶۲
(2)

روشویی چینی کسری مدل سبلان ۶۲

کد محصول : 11260

82.5cm ارتفاع
61cm طول
45.5cm عرض
45 سایز
1 تعداد پانچ
 
روشویی چینی کسری مدل آرال ۴۵
(1)
توالت زمینی چینی کسری مدل الوند
(2)

توالت زمینی چینی کسری مدل الوند

کد محصول : 11265

570 طول
460 عرض
220 ارتفاع
   
روشویی چینی کسری مدل الوند ۵۰
(2)

روشویی چینی کسری مدل الوند ۵۰

کد محصول : 11259

45cm طول
37.5cm عرض
84.5cm ارتفاع
توالت زمینی چینی کسری مدل سهند
(0)

توالت زمینی چینی کسری مدل سهند

کد محصول : 11268

500 طول
400 عرض
190 ارتفاع
   
توالت زمینی چینی کسری مدل سبلان
(1)

توالت زمینی چینی کسری مدل سبلان

کد محصول : 11267

550 طول
440 عرض
210 ارتفاع
   
روشویی چینی کسری مدل آرال ۵۵
(1)

روشویی چینی کسری مدل آرال ۵۵

کد محصول : 11258

55cm طول
44.5cm عرض
85cm ارتفاع
توالت زمینی چینی کسری مدل بایکال
(2)

توالت زمینی چینی کسری مدل بایکال

کد محصول : 11266

570 طول
480 عرض
220 ارتفاع