کفشور

نمایش 1–10 از 12 نتایج

کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

کد محصول : 00278

10×10  ابعاد cm
سیفون دار نوع
1/2 1 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور سیفون دار سایز ۱۵×۱۵ محک

کفشور سیفون دار سایز ۱۵×۱۵ محک

کد محصول : 00320

15×15  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

کد محصول : 00302

15×15  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

کد محصول : 00286

100*100  ابعاد میلیمتر
بدون سیفون نوع
سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور بام  سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک

کفشور بام سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک

کد محصول : 00293

20×20×20 ابعاد cm
بام نوع
4 اینچ سایز خروجی
مشکی رنگ
 
کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کد محصول : 00362

12/5*12/5  ابعاد cm
بدون سیفون نوع
2 اینچ سایز خروجی
استیل رنگ

کفشور پارکینگ سایز ۲۰×۲۰ محک

کد محصول : 00314

20×20  ابعاد cm
نوع
سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک

کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک

کد محصول : 00307

17/5  ابعاد cm
بام نوع
4اینچ سایز خروجی
مشکی رنگ
 

کفشور پارکینگ سایز ۱۷/۵ محک

کد محصول : 00303

17/5قطر  ابعاد cm
بدون سیفون نوع
4 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کد محصول : 00301

12/5×12/5  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 

نمایش 1–10 از 12 نتایج