هود مورب

نمایش 1–10 از 18 نتایج

هود H21 اخوان

هود H21 اخوان

کد محصول : 02607

74cm قطر
- -
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H32-TS اخوان

هود H32-TS اخوان

کد محصول : 02609

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H37 اخوان

هود H37 اخوان

کد محصول : 02610

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
معمولی نوع موتور
هود H74 اخوان

هود H74 اخوان

کد محصول : 02611

39cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H73 اخوان

هود H73 اخوان

کد محصول : 02612

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H72 اخوان

هود H72 اخوان

کد محصول : 02614

52cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H69 اخوان

هود H69 اخوان

کد محصول : 02615

41.5cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H66MF اخوان

هود H66MF اخوان

کد محصول : 02618

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو فلزی نوع موتور
هود H63W اخوان

هود H63W اخوان

کد محصول : 02619

50cm عمق
90cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور
هود H61-60 اخوان

هود H61-60 اخوان

کد محصول : 02629

50cm عمق
60cm طول
دارد فیلتر آلومینیومی چند لایه
توربو چهار دور نوع موتور

نمایش 1–10 از 18 نتایج