گرمایش از کف

نمایش 1–10 از 89 نتیجه

بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
(0)
لوله ۲۵mm نیوپایپ (هر متر لوله)
(0)
لوله ۲۰mm نیوپایپ (هر متر لوله)
(0)
لوله ۳۲mm نیوپایپ (هر متر لوله)
(1)
بست کلکتور “۱ طرح B نیوپایپ
(0)
کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12525

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ
(3)
در پوش فلزی کلکتور “۱ نیوپایپ
(1)
جعبه کلکتور ۶۵*۴۵نیوپایپ
(1)
پایه کلکتور نیوپایپ
(1)

پایه کلکتور نیوپایپ

کد محصول : 15050

نمایش 1–10 از 89 نتیجه