چینی مروارید

توالت فرنگی چینی مروارید مدل کاتیا
(4)

توالت فرنگی چینی مروارید مدل کاتیا

کد محصول : 06600

710 طول
377 عرض
96 خروجی
253 آکس
   
روشویی چینی مروارید مدل ویستا ۴۴
(1)

روشویی چینی مروارید مدل ویستا ۴۴

کد محصول : 06611

448 طول
357 عرض
816 ارتفاع
 
روشویی چینی مروارید مدل کاتیا ۵۵
(0)

روشویی چینی مروارید مدل کاتیا ۵۵

کد محصول : 06609

545 طول
424 عرض
ارتفاع
 
توالت فرنگی چینی مروارید مدل تانیا
(0)
توالت فرنگی چینی مروارید مدل والهنگ مگا
(0)

توالت فرنگی چینی مروارید مدل والهنگ مگا

کد محصول : 14005

656 طول
375 عرض
368 ارتفاع
230 آکس
روشویی چینی مروارید مدل رویال (پایه سر خود)
(1)

روشویی چینی مروارید مدل رویال (پایه سر خود)

کد محصول : 06613

670 طول
472 عرض
344 ارتفاع پایه
 
روشویی چینی مروارید مدل کلاسیک ۶۶
(1)

روشویی چینی مروارید مدل کلاسیک ۶۶

کد محصول : 06687

660 طول
493 عرض
ارتفاع با پایه
 
روشویی چینی مروارید مدل مرجان ۶۰
(1)

روشویی چینی مروارید مدل مرجان ۶۰

کد محصول : 06684

602 طول
465 عرض
861  ارتفاع
 
توالت فرنگی چینی مروارید مدل رومینا
(2)

توالت فرنگی چینی مروارید مدل رومینا

کد محصول : 06605

693 طول
387 عرض
700 ارتفاع
242 آکس
       
توالت زمینی چینی مروارید مدل الگانت ریم بسته (گود)
(0)

توالت زمینی چینی مروارید مدل الگانت ریم بسته (گود)

کد محصول : 06692

589 طول
450 عرض
236 ارتفاع