سینک اخوان

نمایش 1–10 از 173 نتیجه

سینک ۱۲۴ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۶۱ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶sp توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

کد محصول : 02745

116cm طول
50cm ارتفاع
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۸ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۴۸ روکار اخوان

کد محصول : 02771

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۹ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۴ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۳۴ روکار اخوان

کد محصول : 22965

120cm طول
60cm عرض
عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۶ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۲۶ روکار اخوان

کد محصول : 02810

80cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 173 نتیجه