سینک اخوان

نمایش 1–10 از 75 نتیجه

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۹ توکار اخوان

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۸ روکار اخوان

سینک ۱۴۸ روکار اخوان

کد محصول : 02771

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۱ روکار اخوان

سینک ۱۲۱ روکار اخوان

کد محصول : 02766

120cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

کد محصول : 02878

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۳ روکار اخوان

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۷ روکار اخوان

سینک ۲۷ روکار اخوان

کد محصول : 02780

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۵SP روکار اخوان

سینک ۱۵۵SP روکار اخوان

کد محصول : 02777

120cm طول
50cm عرض
  نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 75 نتیجه