سینک اخوان

نمایش 1–10 از 76 نتیجه

سینک ۱۶۱ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان
(1)

سینک باکسی ۳۶۴ روکار اخوان

کد محصول : 02832

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۴ روکار اخوان
(1)

سینک ۱۲۴ روکار اخوان

کد محصول : 02807

80cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۳۶ توکار اخوان

کد محصول : 02747

116cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۳۶sp توکار اخوان
(0)

سینک ۱۳۶sp توکار اخوان

کد محصول : 02745

116cm طول
50cm ارتفاع
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۹ توکار اخوان
(0)

سینک ۱۵۹ توکار اخوان

کد محصول : 02743

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان
(0)

سینک باکسی ۳۴۰ توکار اخوان

کد محصول : 02849

52.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۳ روکار اخوان
(1)

سینک ۱۲۳ روکار اخوان

کد محصول : 02795

100cm طول
50cm عرض
 نمیه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۱SP روکار اخوان
(0)

سینک ۱۵۱SP روکار اخوان

کد محصول : 02774

120cm طول
50cm عرض
 نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۸ روکار اخوان
(1)

سینک ۱۴۸ روکار اخوان

کد محصول : 02771

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 76 نتیجه