سینک اخوان

نمایش 21–30 از 173 نتیجه

سینک زیرصفحه ای ۴۰۸ اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک زیرصفحه ای ۴۰۸ اخوان

کد محصول : 22917

34cm طول
34cm عرض
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک زیرصفحه ای ۴۰۲ اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک زیرصفحه ای ۴۰۲ اخوان

کد محصول : 22914

40cm طول
60cm عرض
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۲۰ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک باکسی ۳۲۰ روکار اخوان

کد محصول : 02880

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۲ روکار اخوان

کد محصول : 02878

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۳۴ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۳۴ توکار اخوان

کد محصول : 02855

75.5cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۵۹ روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۵۹ روکار اخوان

کد محصول : 02785

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۲۷ روکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک ۲۷ روکار اخوان

کد محصول : 02780

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۵۵SP روکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک ۱۵۵SP روکار اخوان

کد محصول : 02777

120cm طول
50cm عرض
  نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۱sp روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۲۱sp روکار اخوان

کد محصول : 02767

120cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۴ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۷۴ روکار اخوان

کد محصول : 02763

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی

نمایش 21–30 از 173 نتیجه