قطعات توالت فرنگی

شناور آسانسوری ۸۱۱ محک
(1)
شناور آبگیری از کف ۸۱۴ محک
(3)
پمپ تخلیه دریچه ای با دکمه از بغل
(1)
برند :
پمپ تخلیه دریچه ای با دکمه از رو
(0)
برند :
پمپ تخلیه دوزمانه با دکمه ۵۸ میلیمتر
(0)
برند :
پمپ تخلیه دوزمانه با دکمه ۴۸ میلیمتر
(1)
برند :
شناور آبگیری از کف با قابلیت تنظیم ارتفاع ۸۱۶ محک
(0)
بوگیر نصب توالت فرنگی
(1)

بوگیر نصب توالت فرنگی

کد محصول : 17518

برند :
شناور آبگیری از کف آسانسوری با قابلیت تنظیم ارتفاع
(1)
برند :
شناور آبگیری از بغل با توپک قابل تنظیم
(1)
برند :