شیر حمام

نمایش 1–10 از 208 نتیجه

شیر دوش اسپانیایی قهرمان
12345 (3)
Loading...

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00214

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 18/5cm
 • سایز کارتریج 40
شیر دوش آبشار رویال قهرمان
12345 (3)
Loading...

شیر دوش آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00261

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 
 • سایز کارتریج 35
شیر دوش تنسو رویال قهرمان
12345 (3)
Loading...

شیر دوش تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00268

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 20cm
 • سایز کارتریج 40
شیر دوش فلت رویال قهرمان
12345 (1)
Loading...

شیر دوش فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00254

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 20cm
 • سایز کارتریج 35
 
شیر دوش ایتالیایی قهرمان
12345 (3)
Loading...

شیر دوش ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00223

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی 19cm
 • سایز کارتریج 40
شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان
12345 (1)
Loading...

شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00482

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 15cm
 • سایز کارتریج 35
شیر دوش ارکیده قهرمان
12345 (2)
Loading...

شیر دوش ارکیده قهرمان

کد محصول : 00472

 • 5 سال گارانتی تعمیر و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 19cm
 • سایز کارتریج 35
شیر دوش تتراس قهرمان
12345 (0)
Loading...

شیر دوش تتراس قهرمان

کد محصول : 00273

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 
 • سایز کارتریج 40
 
شیر دوش برسام قهرمان
12345 (0)
Loading...

شیر دوش برسام قهرمان

کد محصول : 00494

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 19/5cm
 • سایز کارتریج 40
شیر دوش بهادر قهرمان
12345 (0)
Loading...

شیر دوش بهادر قهرمان

کد محصول : 07780

 • 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
 • میزان جلوآمدگی علم 18/5cm
 • سایز کارتریج 35

نمایش 1–10 از 208 نتیجه