شیر حمام

نمایش 1–10 از 85 نتایج

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00214

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش تنسو رویال قهرمان

شیر دوش تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00268

35سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش آبشار رویال قهرمان

شیر دوش آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00261

35سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش آلمانی قهرمان

شیر دوش آلمانی قهرمان

کد محصول : 00228

48آلمانی نوع کارتریج
20cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
 
شیر دوش فلت قهرمان

شیر دوش فلت قهرمان

کد محصول : 00236

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
شیر دوش ایتالیایی قهرمان

شیر دوش ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00223

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش فلت رویال قهرمان

شیر دوش فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00254

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش برسام قهرمان

شیر دوش برسام قهرمان

کد محصول : 00494

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان

شیر دوش کاستا کلاسیک قهرمان

کد محصول : 00482

برنجی نوع کارتریج
25mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
12 تعداد در کارتن
 
شیر دوش ارکیده قهرمان

شیر دوش ارکیده قهرمان

کد محصول : 00472

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
   

نمایش 1–10 از 85 نتایج