شیر حمام

نمایش 1–10 از 79 نتایج

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00214

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش ایتالیایی قهرمان

شیر دوش ایتالیایی قهرمان

کد محصول : 00223

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش آلمانی قهرمان

شیر دوش آلمانی قهرمان

کد محصول : 00228

48آلمانی نوع کارتریج
20cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
 
شیر دوش فلت قهرمان

شیر دوش فلت قهرمان

کد محصول : 00236

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
شیر دوش صدف قهرمان

شیر دوش صدف قهرمان

کد محصول : 00249

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن
 
شیر دوش فلت رویال قهرمان

شیر دوش فلت رویال قهرمان

کد محصول : 00254

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش آبشار رویال قهرمان

شیر دوش آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00261

35سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش تنسو رویال قهرمان

شیر دوش تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00268

35سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش تتراس قهرمان

شیر دوش تتراس قهرمان

کد محصول : 00273

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش مروارید قهرمان

شیر دوش مروارید قهرمان

کد محصول : 00281

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
6 تعداد در کارتن

نمایش 1–10 از 79 نتایج