روشویی نیم پایه

نمایش یک نتیجه

روشوئی گلسار نیم پایه مدل الیت
روشویی نیم پایه سرخود چینی کرد مدل کانسپت ۵۳

بست نیم پایه

کد محصول : 02427

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاسمین ۶۲

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ژاس...

کد محصول : 00998

46cm ارتفاع
53cm عمق
63cm عرض
تعداد پانچ
 
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کردیلین ۶۵

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کرد...

کد محصول : 00996

42cm ارتفاع
40.5cm عمق
64.5cm عرض
تک پانچ تعداد پانچ
   
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل لاندیس ۶۰

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل لان...

کد محصول : 01001

45.5 cm ارتفاع
46 cm عمق
59.5 cm عرض
سه پانچ تعداد پانچ

نمایش یک نتیجه