چینی مروارید

روشویی چینی مروارید مدل ویستا ۴۴
12345 (3)
Loading...

روشویی چینی مروارید مدل ویستا ۴۴

کد محصول : 06611

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 81.6×35.7×44.8
 • خروجی سرریز : دارد
توالت فرنگی چینی مروارید مدل کاتیا
12345 (5)
Loading...

توالت فرنگی چینی مروارید مدل کاتیا

کد محصول : 06600

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 70.2×37.7×71
 • آکس : 25.3cm
 
روشویی چینی مروارید مدل کاتیا ۵۵
12345 (1)
Loading...

روشویی چینی مروارید مدل کاتیا ۵۵

کد محصول : 06609

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 42.4×54.5
 • خروجی سرریز : دارد
توالت فرنگی چینی مروارید مدل تانیا
12345 (0)
Loading...

توالت فرنگی چینی مروارید مدل تانیا

کد محصول : 18481

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 69.4×36.6×66
 • آکس : 25.5cm
والهنگ چینی مروارید مدل مگا
12345 (0)
Loading...

والهنگ چینی مروارید مدل مگا

کد محصول : 14005

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 36.8×37.5×56.6
 • آکس : --
روشویی چینی مروارید مدل کلاسیک ۶۶
12345 (1)
Loading...

روشویی چینی مروارید مدل کلاسیک ۶۶

کد محصول : 06687

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 49.3×66
 • خروجی سرریز : دارد
روشویی چینی مروارید مدل رویال (پایه سر خود)
12345 (1)
Loading...

روشویی چینی مروارید مدل رویال (پایه سر خود)

کد محصول : 06613

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 34.4×47.7×67
 • خروجی سرریز : دارد
   
توالت زمینی چینی مروارید مدل موندیال (گود)
12345 (0)
Loading...

توالت زمینی چینی مروارید مدل موندیال (گود)

کد محصول : 06690

 • برند : مروارید
 • ابعاد :23.8×52×61.2
 • نوع آبریز :
روشویی چینی مروارید مدل مرجان ۶۰
12345 (1)
Loading...

روشویی چینی مروارید مدل مرجان ۶۰

کد محصول : 06684

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 86.1×46.5×60.2
 • خروجی سرریز : دارد
توالت فرنگی چینی مروارید مدل رومینا
12345 (2)
Loading...

توالت فرنگی چینی مروارید مدل رومینا

کد محصول : 06605

 • برند : مروارید
 • ابعاد : 70×38.7×69
 • آکس : 25cm