کی دبلیو سی

شیر توالت آوا سفید kwc

شیر توالت آوا سفید kwc

کد محصول : 01280

شیر توالت آوا طلایی kwc

کد محصول : 01291

شلنگ توالت فلزی kwc

شلنگ توالت فلزی kwc

کد محصول : 01486

شیر توالت آوا کروم kwc

شیر توالت آوا کروم kwc

کد محصول : 01274

شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

کد محصول : 01402

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر ظرفشویی تصفیه دوکاره سفید kwc
شیر ظرفشویی ایو کروم kwc
شیر ظرفشویی ارکینو کروم kwc