هود استیل البرز

نمایش 1–10 از 15 نتیجه

هود SA-413 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-413 استیل البرز

کد محصول : 04372

50cm عمق
85cm طول
400-800 قدرت مکش
یک تعداد موتور
   
هود SA-115 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-115 استیل البرز

کد محصول : 04539

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 5
هود SA-405 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-405 استیل البرز

کد محصول : 04536

عمق 43cm
ارتفاع 80cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 8
هود SA-118 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-118 استیل البرز

کد محصول : 04532

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور(rpm) 3
هود SA-105 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-105 استیل البرز

کد محصول : 04388

عمق 51cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89/7cm
دور موتور (rpm) 3
هود SA-106 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-106 استیل البرز

کد محصول : 04387

عمق 51cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89/7cm
دور موتور (rpm) 3
هود SA-107 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-107 استیل البرز

کد محصول : 04386

عمق 48
ارتفاع 60-70
عرض 59/7
دور موتور (rpm) 3
هود SA-117 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-117 استیل البرز

کد محصول : 04385

عمق 48cn
ارتفاع 60-70cm
عرض 89/7cm
دور موتور (rpm) 3
هود SA-201/5 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-201/5 استیل البرز

کد محصول : 04384

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89/7cm
دور موتور (rpm) 5
هود SA-202 استیل البرز
12345 (0)
Loading...

هود SA-202 استیل البرز

کد محصول : 04383

عمق 50/6cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89/7cm
دور موتور (rpm) 4

نمایش 1–10 از 15 نتیجه