شیرآلات قهرمان

شیر روشویی چشمی قهرمان
سری شیرآلات اسپانیایی قهرمان
شیر آفتابه اسپانیایی قهرمان

شیر آفتابه اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00207

40سدال نوع کارتریج
22mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
سری شیرآلات آبشار رویال قهرمان
شیر آفتابه آبشار رویال قهرمان

شیر آفتابه آبشار رویال قهرمان

کد محصول : 00259

35 سدال نوع کارتریج
25mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر آفتابه تنسو رویال قهرمان

شیر آفتابه تنسو رویال قهرمان

کد محصول : 00266

35سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر روشویی اسپانیایی قهرمان

شیر روشویی اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00113

40سدال نوع کارتریج
22cm ارتفاع
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر دوش اسپانیایی قهرمان

شیر دوش اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00214

40سدال نوع کارتریج
20mm خروجی شلنگ
کروم پوشش
8 تعداد در کارتن
شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی اسپانیایی قهرمان

کد محصول : 00215

40سدال نوع کارتریج
275mm ارتفاع شیر
240mm ارتفاع آبریز
کروم پوشش
شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی قهرمان

شیر ظرفشویی علم کوتاه اسپانیایی ...

کد محصول : 00213

40سدال نوع کارتریج
ارتفاع شیر
ارتفاع آبریز
کروم پوشش