شیر روشویی توکار

در حال نمایش 7 نتیجه

شیر روشویی توکار زو kwc
12345 (0)
Loading...

شیر روشویی توکار زو kwc

کد محصول : 15964

Neoperl-Cache M24 نوع آبفشان
خارجی دستگیره و آبریز
داخلی صفحه آب بندی
     
شیر روشویی توکار ورونا تیپ ۲ kwc
12345 (0)
Loading...

شیر روشویی توکار ورونا تیپ ۲ kwc

کد محصول : 15953

  •  شیر روشویی توکار دو تکه ورونا
  •  دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
  •  آبفشان Neoperl-Cache M24
شیر روشویی توکار آوا تیپ ۱ kwc
12345 (0)
Loading...

شیر روشویی توکار آوا تیپ ۱ kwc

کد محصول : 16003

Neoperl M18 نوع آبفشان
ریخته‌گری شده دستگیره و پنل اصلی
داخلی صفحه آب بندی
ریخته‌گری شده صفحه آبریز
     
شیر روشویی توکار آوا تیپ ۲ kwc
12345 (0)
Loading...

شیر روشویی توکار آوا تیپ ۲ kwc

کد محصول : 16002

Neoperl M18 نوع آبفشان
ریخته‌گری شده دستگیره و پنل اصلی
داخلی صفحه آب بندی
ریخته‌گری شده صفحه آبریز
     
شیر روشویی توکار ورونا تیپ ۱ kwc
12345 (0)
Loading...

شیر روشویی توکار ورونا تیپ ۱ kwc

کد محصول : 15952

  •  شیر روشویی توکار یک تکه ورونا
  •  دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
  •  آبفشان Neoperl-Cache M24
  •  صفحه آب بندی داخلی
روشویی ویوات توکار فلت راسان
12345 (1)
Loading...
روشویی ویوات توکار تنسو راسان
12345 (0)
Loading...

در حال نمایش 7 نتیجه