کفشور سیفون دار

نمایش دادن همه 3 نتیجه

کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک
(2)

کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

کد محصول : 00278

10×10  ابعاد cm
سیفون دار نوع
1/2 1 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک
(1)

کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

کد محصول : 00302

15×15  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک
(3)

کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کد محصول : 00301

12/5×12/5  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 

نمایش دادن همه 3 نتیجه