کفشور سیفون دار

نمایش دادن همه 3 نتیجه

   کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

   کفشور سیفون دار سایز ۱۰×۱۰ محک

   کد محصول : 00278

   10×10 ابعاد cm
   سیفون دارنوع
   1/2 1 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

   کفشور با سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

   کد محصول : 00302

   15×15 ابعاد cm
   سیفون دارنوع
   2 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

   کفشور با سیفون سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

   کد محصول : 00301

   12/5×12/5 ابعاد cm
   سیفون دارنوع
   2 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ
    

   نمایش دادن همه 3 نتیجه