چینی کرد

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس
12345 (6)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

کد محصول : 00681

 • برند : کرد
 • ابعاد : 72×37×65
 • آکس : 22cm
توالت زمینی چینی کرد مدل لاندیس طبی آبریز بسته
12345 (3)
Loading...

توالت زمینی چینی کرد مدل لاندیس طبی آبریز بسته

کد محصول : 00650

 • برند : کرد
 • ابعاد : 24×49×58
 • نوع آبریز : بسته
توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا
12345 (1)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

کد محصول : 00685

 • برند : کرد
 • ابعاد : 67×38×63
 • آکس : 12cm
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳
12345 (4)
Loading...

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل کانسپت ۵۳

کد محصول : 04958

 • برند : کرد
 • ابعاد : 41×46×53
 • خروجی سرریز : دارد
 
توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه
12345 (4)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

کد محصول : 00655

 • برند : کرد
 • ابعاد : 72×39×66
 • آکس : 23cm
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل فلوریا
12345 (2)
Loading...

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل فلوریا

کد محصول : 16485

 • برند : کرد
 • ابعاد : 75×46×52
 • خروجی سرریز : ندارد
توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا
12345 (1)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا

کد محصول : 00683

 • برند : کرد
 • ابعاد : 70×40×69
 • آکس : 22cm
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷
12345 (2)
Loading...

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

 • برند : چینی کرد
 • ابعاد : 89×57×45
 • پانچ شیر : تک پانچ
       
توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا
12345 (3)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا

کد محصول : 03975

 • برند : کرد
 • ابعاد : 75×39×74
 • آکس : 22cm
توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا
12345 (4)
Loading...

توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا

کد محصول : 00689

 • برند : کرد
 • ابعاد : 69×36×66
 • آکس : 20cm