لوله و اتصالات پلیکا سایز 63

نمایش 1–10 از 26 نتیجه

زانو ۹۰ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
بوشن ترمز دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
سیفون پایه دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۶۳×۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
لوله ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )
سه راه ۹۰ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
لوله ۶۳ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)
درپوش ۶۳ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۶۳×۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان

نمایش 1–10 از 26 نتیجه